tom 2
Người Bình Định thường chọn các món ăn thanh đạm như...
khoai 2
  Yaki-imo (khoai lang nướng) là món ăn đường...
bar 1
  Vào một chiều hè, thuyền chở một đoàn khách...
ho 1
          Phú Yên là nơi có vẻ đẹp trong trẻo và tràn...